top of page
triangelgroep-pijl.png
Register-Belastingadviseurs-Logo.png.webp

Register belasting adviseur

Het Register Belastingadviseurs is de grootste beroepsvereniging van fiscalisten die werken voor het mkb. In de vereniging hebben de algemene ledenvergadering, het bestuur, de vakinhoudelijke commissie en het bureau elk hun eigen plek en rol.

Sparen of beleggen?

Meer of minder werken?

triangelgroep-pijl4.png

Kwaliteitsborging van salarisprofessionals

Het NIRPA is het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. NIRPA draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Hiermee zorgen we dat professionals op de hoogte zijn en- blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.

abc
REP logo.png
triangelgroep-pijl2.png

Register Estate Planner

Het Register Estate Planners bestaat uit ervaren professionals die een specialisatieopleiding in estate planning hebben gevolgd. Een Register Estate planner is bekwaam in de juridische, fiscale en financiële aspecten van onder meer nalatenschappen, huwelijk en scheiding en bedrijfsopvolging.

triangelgroep-pijl3.png

Stichting Federatie Financieel Planners

FFP borgt de vakbekwaamheid en professionaliteit van de aangesloten financieel planners. Dat gebeurt onder meer door middel van een zwaar examen op HBO+ -niveau en een systeem van permanente educatie.

triangelgroep-pijl.png

Institute of Life Planning

Het Kinder Institute of Life Planning in Boston USA is de beheerder van het wereldwijde register RLP®. Op deze site vindt u een selectie van Nederlands sprekende gecertificeerde Life Planners die in het wereldwijde register staan ingeschreven en die bovendien hun kennis en vaardigheid periodiek aanscherpen en bijhouden door het volgen van het officiële Life Planning Mastery programma.

contact
triangelgroep-pijl2.png

Hypothecair Planner

Nederland telt meer dan 20.000 hypotheekadviseurs. Van deze groep mogen er slechts 1.200 de beschermde titel "Erkend Hypothecair Planner" voeren. Deze selecte groep adviseurs staat geregistreerd in het register. Zij voldoen aan de strengste eisen die in ons land voor hypotheekadvies gelden.

bottom of page